BUSINESS INTERMEDIAIR

Grotere betalingen met contant geld hebben de controleaandacht van de overheid en moeten dan ook altijd gemeld worden. Hoe zit dat? Wat werd recentelijk duidelijk over hoe hierop in de praktijk wordt gecontroleerd? Wat moet u weten


Meldplicht

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland). De FIU kan zo’n melding onderzoeken, (soms) verdacht verklaren en deze informatie doorgeven aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten. Meldplichtig zijn bijv. accountants, advocaten, banken, belastingadviseurs, notarissen, makelaars, enz. en ook natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen (met uitzondering van kunstvoorwerpen), voor zover de contante betaling van deze goederen plaatsvindt voor €10.000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of via meer handelingen. 

Praktijkgeval: dure horloges. Dure klokjes (vaak van het Zwitserse merk Rolex) zijn ook bij crimineel Nederland geliefd. Aan- en verkopers worden dan ook nauwlettend gevolgd. Ook (of vooral) zij moeten als ze beroeps- of bedrijfsmatig horloges kopen of verkopen dat bij de FIU melden, tenminste bij bedragen boven de € 10.000 of meer die contant worden afgerekend. 


Negatieve kasmelding door accountant 

Toen op enig moment over iemand wel erg veel meldingen van (contante) aankopen van exclusieve horloges binnenkwamen, gingen bij de FIU de lampjes op rood. Maar ook een melding van de accountant dat diezelfde persoon op enig moment over een onverklaarbaar negatief kassaldo van meer dan een ton beschikte, was interessant. Een negatieve kas kan niet en is vaak een aanwijzing voor (belasting)fraude. 

Onderzoek door FIU. Uit een door de FIU ingesteld onderzoek bleek dat de man vaak dure horloges van het merk Rolex kocht. Soms kocht hij meerdere horloges tegelijk, allemaal contant. Dat het daarbij om groot geld ging, mag duidelijk zijn. Al dat contante geld werd opgenomen (en weer teruggestort) van zijn privébankrekening. Gepind werd er nooit en of de man nu een echte handelaar was? Reclame maakte hij namelijk niet en een website ontbrak. De man was in beeld gekomen door meldingen van anderen, zelf had hij nooit een aan- of verkoop gemeld. Aan dit alles werd het vermoeden ontleend dat hij (al dan niet voor derden) de horloges aankocht met crimineel verkregen geld. De man werd daarom verdacht van het (ernstige) misdrijf van witwassen en daarom aangehouden. 
 

Meldplichtigen (bijv. accountants, belastingadviseurs, enz.) moeten negatieve kassaldo’s of grote contante aan- en verkopen verplicht melden bij de controle-instantie FIU.

Ons INFO Blog