BUSINESS INTERMEDIAIR

Ons INFO Blog

Een werkgever vond het een goed idee om de auto van de zaak mee te geven aan de werknemer die met pensioen ging, zodat de werknemer ook na zijn pensioen mobiel kon blijven. Maar hoe pakt dat fiscaal uit?

 

Uit de praktijk. Een van onze lezers legde de volgende situatie voor. Zijn werknemer ging met pensioen. Deze was al jaren in dienst en had een auto van de zaak. De werkgever vond het een goed idee om deze auto mee te geven aan de werknemer, zodat de werknemer ook na zijn pensioen mobiel kon blijven. Maar hoe pakt dat fiscaal uit? 

 

Een auto als pensioengeschenk

Als werkgever kunt u bij pensionering een auto aan de werknemer geven of de auto verder aan de werknemer ter beschikking stellen. Natuurlijk kunt u de werknemer vragen zelf een bijdrage te doen voor het voordeel van de auto. Maar hoe werkt dat en zijn er nog mogelijkheden?

 

Auto geven. Als u een auto aan de werknemer geeft, is het volle bedrag van de waarde van de auto (inclusief btw) belastbaar loon. Let op 1.  Dit loon mag niet in de WKR en moet bij de werknemer zelf verloond worden. Let op 2.  De waarde van een (tweedehands) auto kan natuurlijk nogal leiden tot discussies over de waarde met de Belastingdienst. Tip 1.  U doet er dan ook goed aan de auto te laten taxeren door een garage en het rapport te bewaren als bewijs van de waarde. Tip 2.  De gewone autokosten (zoals verzekering en energie) zijn in de toekomst voor de werknemer. Wijs de werknemer hier wel op! 

 

Auto ter beschikking stellen. Ook kunt u de werknemer na zijn pensioen gebruiker laten blijven van de auto die eigendom is van uzelf of van de leasemaatschappij. Let op 1.  Voorwaarde is wel dat de leasemaatschappij dit goed vindt. In dat geval stelt u de auto ter beschikking. U moet het voordeel van de auto dan ook verlonen. Ook hiervoor geldt: de auto mag niet in de WKR. Kiest u voor deze opzet, dan kunt u alle kosten van vervoer voor uw rekening nemen. Let op 2.  Maar de bijzondere regeling voor bijtelling (meestal 22%) geldt dan niet meer. Deze regeling geldt namelijk alleen wanneer de werknemer de auto mede zakelijk gebruikt en daar zal na het pensioen geen sprake meer van zijn. De bijtelling van de auto moet plaatsvinden op basis van de werkelijke waarde van het voordeel. Dat zijn alle autokosten die u als uw werkgever voor uw rekening neemt. 

 

En een bijdrage van de werknemer dan? Als de werknemer zelf bijdraagt aan de auto, dan is er in zoverre geen sprake van een voordeel. De eigen bijdrage van de werknemer gaat dus af van het bedrag dat u moet verlonen, zodat het belastbaar voordeel lager wordt. Let op.  Nu de werknemer geen loon meer krijgt, zal hij de eigen bijdrage zelf aan u moeten overmaken

 

Werkkostenregeling toch gebruiken

Heeft u nog heel veel vrije ruimte over? Dan kunt u deze ruimte wel gebruiken om de werknemer tegemoet te komen. Hoe werkt dat? U geeft uw werknemer een vergoeding in de WKR. Deze vergoeding mag (samen met andere vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte ten behoeve van deze werknemer) niet hoger zijn dan € 2.400. Is de vergoeding hoger, dan bestaat het risico dat de Belastingdienst deze als ‘ongebruikelijk’ aanmerkt en de WKR achteraf gezien niet had mogen worden toegepast. Deze vergoeding gebruikt de werknemer vervolgens om de belastingheffing te betalen. Zo kost de auto de werknemer geen of in ieder geval minder geld. Dit mag alleen zolang de werknemer nog niet met pensioen is. 

 

Voorbeeld.De werknemer krijgt een auto van € 4.000 inclusief btw. De loonheffing hierover berekenen wij bij een tarief van 37,10% op € 1.484. Als u de werknemer in dit geval een WKR-vergoeding geeft van € 1.484, kan hij daarmee de loonheffing betalen zonder dat dit hem extra geld kost. Voor u zijn de kosten van dit cadeau € 4.000 + € 1.484 + premie werknemersverzekeringen x € 5.484 (naar schatting 20%) = in totaal zo’n € 6.500.

Wilt u een auto geven, neem dan de waarde inclusief btw van de auto op in de loonadministratie en geef eventueel een WKR-vergoeding ter compensatie van de belasting.